Sestao

Legeri bilaketa | Emaitzak

Legeri bilaketa. Emaitzak.

Uztaila

AGINDUA, 2020ko ekainaren 23koa, Hezkuntzako sailburuarena. Honen bidez, bizialdi osoko ikaskuntzari lotutako jarduerak egiteko laguntzak arautzen dituen uztailaren 23ko 118/2019 Dekretuan aurreikusitako laguntzen 2020rako deialdia egiten da.

Aldizkaria: EHAA/2020-07-03    Urtea-zbk: 2020-130

AGINDUA, 2020ko ekainaren 30ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez luzatu egiten baita 2020ko abuztuaren 31ra arte gertatzen diren eta honako agindu honetan aurreikusita dauden erretiro partzialetarako eskabideak aurkezteko epea: itunpeko ikastetxe pribatuetarako laguntzen deialdia egiten duen agindua, enplegua mantentzeko eta irakasleen plantillak gaztetzeko sinatutako akordioen esparruan, datozen urteetan beherakada demografikoa gertatzea aurreikusten dela kontuan izanik.

Aldizkaria: EHAA/2020-07-03    Urtea-zbk: 2020-130b

AGINDUA, 2020ko ekainaren 22koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bitartez onartu egiten baita Euskal Autonomia Erkidegoko irakasle funtzionarioen hainbat kidegotako lekualdatze-lehiaketako destinoen behin betiko esleipena, hau da, Bigarren Hezkuntzako Katedradun eta Irakasleen, Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen, Hizkuntza Eskola Ofizialetako Katedradun eta Irakasleen, Musikako eta Arte Eszenikoetako Katedradun eta Irakasleen eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko Katedradun eta Irakasleen kidegoetako irakasle funtzionarioen lekualdatze-lehiaketako destinoen behin betiko esleipena.

Aldizkaria: EHAA/2020-07-01    Urtea-zbk: 2020-128

Ekaina

AGINDUA, 2020ko ekainaren 17koa, Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuarena eta Hezkuntzako sailburuarena. Honen bitartez, «Diego Berguices-Otxarkoaga» titulartasun pribatuko ikastetxeari baimena ematen zaio Euskal Autonomia Erkidegoan titulartasun pribatuko Lanbide Heziketako ikastetxe integratua izateko.

Aldizkaria: EHAA/2020-06-30    Urtea-zbk: 2020-127

EBAZPENA, 2020ko ekainaren 1ekoa, Ikastetxe eta Plangintzaren zuzendariarena, Eibarko Hezkuntza Esparruko Egoitza Zentroan 2020-2021eko ikasturtean ikasleak barnetegian onartzeari buruzkoa.

Aldizkaria: EHAA/2020-06-30    Urtea-zbk: 2020-127b

Ebazpena, 2020ko ekainaren 29koa, Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko Zuzendariarena, aurreko ikasturteetarako baimendutako zerbitzu-eginkizunak luzatzeko prozedura ezartzen duena honako hauetan: Ideatk

Aldizkaria: ZIRKULAR/2020-06-30    Urtea-zbk: 2020-06-30

Ebazpena, 2020ko ekainaren 29koa, Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko Zuzendariarena, aurreko ikasturteetarako baimendutako zerbitzu-eginkizunak luzatzeko prozedura ezartzen duena honako hauetan: Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleak

Aldizkaria: ZIRKULAR/2020-06-30    Urtea-zbk: 2020-06-30b

Ebazpena, 2020ko ekainaren 29koa, Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko Zuzendariarena, aurreko ikasturteetarako baimendutako zerbitzu-eginkizunak luzatzeko prozedura ezartzen duena honako hauetan: Tknika

Aldizkaria: ZIRKULAR/2020-06-30    Urtea-zbk: 2020-06-30c

Ebazpena, 2020ko ekainaren 30koa, Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko Zuzendariarena, aurreko ikasturteetarako baimendutako zerbitzu-eginkizunak luzatzeko prozedura ezartzen duena honako hauetan: Irale

Aldizkaria: ZIRKULAR/2020-06-30    Urtea-zbk: 2020-06-30d

AGINDUA, 2020ko ekainaren 11koa, Hezkuntzako sailburuarena, Donostian (Gipuzkoa) dagoen «Zurriola» musika-eskola pribatuaren erakunde titularraren izena aldatzeko baimena emateko dena.

Aldizkaria: EHAA/2020-06-29    Urtea-zbk: 2020-126

AGINDUA, 2020ko ekainaren 16koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoko itunpeko ikastetxe pribatuei dei egiten baitzaie 2020-2021 ikasturtean Lanbide Heziketako heziketa-zikloak eskaintza partzialean irakasteko baimena eta dirulaguntza eska dezaten.

Aldizkaria: EHAA/2020-06-26    Urtea-zbk: 2020-125

Ebazpena, 2020ko ekainaren 29koa, Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko Zuzendariarena, aurreko ikasturteetarako baimendutako zerbitzu-eginkizunak luzatzeko prozedura ezartzen duena honako hauetan: Eskola txikiak

Aldizkaria: ZIRKULAR/2020-06-26    Urtea-zbk: 2020-06-26

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Conclusiones del Consejo de la Unión Europea sobre la lucha contra la crisis de la COVID-19 en el ámbito de la educación y la formación

Aldizkaria: ZIRKULAR/2020-06-26    Urtea-zbk: 2020-06-26

AGINDUA, 2020ko ekainaren 11koa, Hezkuntzako sailburuarena, Getxoko (Bizkaia) «Toys» Haur Eskola Pribatuaren jarduerak bertan behera uzteko baimena emateko dena.

Aldizkaria: EHAA/2020-06-24    Urtea-zbk: 2020-123

Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko zuzendariaren 2020ko ekainaren 23ko EBAZPENA, 2020/2021ko ikasturterako adinaren arrazoiarengatik irakastorduak murrizteari buruzko deialdia ezartzen duena.

Aldizkaria: ZIRKULAR/2020-06-24    Urtea-zbk: 2020-06-24

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Orden EFP/561/2020, de 20 de junio, por la que se publican Acuerdos de la Conferencia Sectorial de Educación, para el inicio y el desarrollo del curso 2020-2021.

Aldizkaria: BOE/2020-06-24    Urtea-zbk: 2020/175

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Real Decreto 522/2020, de 19 de mayo, por el que se establece una cualificación profesional de la familia profesional Química, que se incluye en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se modifica el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, y el Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre.

Aldizkaria: BOE/2020-06-22    Urtea-zbk: 2020/173

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Orden EFP/553/2020, de 16 de junio, por la que se actualizan, de acuerdo con el Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Artes Gráficas, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por el Real Decreto 1955/2009, de 18 de diciembre.

Aldizkaria: BOE/2020-06-22    Urtea-zbk: 2020/173c

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Orden EFP/552/2020, de 16 de junio, por la que se actualiza, de acuerdo con el Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, una cualificación profesional de la Familia Profesional Seguridad y Medio Ambiente, recogida en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecida por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero.

Aldizkaria: BOE/2020-06-22    Urtea-zbk: 2020/173b

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Extracto de la Resolución de 16 de junio de 2020 de la Subsecretaría, por la que se convoca el procedimiento de concesión de subvenciones a Organizaciones Sindicales representativas del personal funcionario docente de los centros públicos de enseñanza no universitaria, correspondiente al año 2020.

Aldizkaria: BOE/2020-06-22    Urtea-zbk: 2020/173d

© Berritzeguneak Sestao · ANTONIO TRUEBA S/N 48910 · Tel: 944722133 · Fax: 944959050    Legezko-oharra

Eusko Jaurlaritza · Gobierno Vasco